۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۷
Mahkame
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۹
Ali
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۶
رفيعي
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۱
Elham
‫۱ ماه قبل، شنبه ۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۷