اگر مردم می‌خواهند دانسته و ندانسته‌هایشان در صلح کنار هم زندگی کنند، باید یک استراتژی هوشمندانه برگزینند و این استراتژی… بله، درست فهمیدی! … اندیشیدن است. مجبوریم لنگر گاهی بی‌خطر بیابیم. در غیر این‌صورت، بدون شک در طول مسیر تصادف وحشتناکی خواهیم داشت.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۱۰
Elham
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۲۰
ammi1378
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۶
parham-nasa
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۱۵
Mobina_fxr
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۱۶