۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۰۸
Elham
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۷
Mobina_fxr
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۳۴
bee_dell
‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۲