۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۲۰ روز قبل، پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۶
Ali
‫۱۹ روز قبل، جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۰۰
Mobina_fxr
‫۱۳ روز قبل، پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۳۳
Mahkame
‫۱۰ روز قبل، یک شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۰۰