یکی از فرق‌های عمده آدمیزاد با یونولیت آن است که انسان گاهی ریسک می‌کند به این مفهوم که دست به کاری میزند که از عاقبتش به طور کامل مطمئن نیست؛اگر سرانجامِ امرْ باب میل بود که چه نیکو،اما اگر نشد بای پیه عواقبش را بهدتنش بمالد.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۹ روز قبل، جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۰۰
ammir
‫۱۷ روز قبل، یک شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۱۱
f@eze
‫۱۳ روز قبل، پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۷
Arashkh1984
‫۱۳ روز قبل، پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۰۸
Mahkame
‫۱۰ روز قبل، یک شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۰۰