وقتی آدم عاشق است و عشقش پذیرفته شده، تنش احساس راحتی می‌کند. برعکس، وقتی عشق بی پاسخ می‌ماند، تن احساس می‌کند وزنش سه برابر شده است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۲ روز قبل، یک شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۳
Elham
‫۱۱ روز قبل، دو شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۱۰