۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۳۱
Mahkame
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۲۱
zahralabbafan
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۴۱
parham-nasa
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۳۰
Elham
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۹