اگرچه خاطرات نمی‌تواند غم را از بین ببرد، یا کسی را که ازدست‌رفته بازگرداند، اما به یاد آوردن تضمین می‌کند که ما همیشه گذشته را همراه خود داریم؛ لحظه‌های بد را و همین‌طور هم لحظه‌هایِ خیلی‌خیلی خوب از باهم خندیدن‌ها، باهم غذاخوردن‌ها و باهم گفتن از کتاب‌ها را.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۸ دی ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۳۶