می‌دانم یک مادرِکامل‌بودن دروغ است. مادرِبی‌عیب‌ونقص‌بودن محال است اما مادرِخیلی‌خوب‌بودن، در اکثراوقات، در واقع امکان‌پذیر است. من به وجود بهترین راه برای مادری‌کردن اعتقاد ندارم. درواقع، به‌نظر من تحمیل‌کردن ایدئال‌های فردی دیگر به نحوهٔ عملکرد خانواده تأثیر مخربی روی فرزندانمان خواهد داشت.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ ماه قبل، جمعه ۶ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۵۰
parham-nasa
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۸ دی ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۳۵