باید مقایسه‌نکردن را انتخاب کنید. خانوادهٔ خودتان را با سایر خانواده‌ها و خود را با سایر زن‌ها و مادران مدرسه مقایسه نکنید.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۷ ماه قبل، شنبه ۷ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۰۵