اگر او با ترسش مقابله نمی‌کرد، اگر اجازه نمی‌داد تغییرات او را به آن کسی که واقعاً هست تبدیل کند، ما هرگز نمی‌فهمیدم او چه موجود زیبایی است و خودش هم هرگز نمی‌فهمید که می‌تواند پرواز کند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۷ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۰۴