عاشق شاخه‌های زردی هستم که به هر شکل ممکن به جست‌وجوی نور دست دراز می‌کنند و در باد به این‌طرف و آن‌طرف تکان می‌خورند؛ انگار همراه علف‌های سبز روشن بهاری می‌رقصند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۵ ماه قبل، شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۲۴