پایان‌بندی مناسب به آنچه زندگی به ما می‌بخشد بستگی ندارد؛ پایان مناسب به این بستگی دارد که فرد آنچه زندگی به او می‌بخشد را چگونه می‌پذیرد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۹ ماه قبل، جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۵۳