اگر یک مرد بخواهد خودش را بکشد، روش موثرتری انتخاب می‌کند. معمولا خودشان را از ستون سقف انبارشان دار می‌زنند یا به مغزشان شلیک می‌کنند یا اگر بخواهند خود را غرق کنند، سنگ یا چیز سنگینی به خود می‌بندند. مردها دوست ندارند در انجام چنین کار جدی ای ریسک کنند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Nadiya79
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۳۲