اشتیاق به آزادی و استقلال، فقط در مردی به وجود می‌آید که همواره با امید زندگی می‌کند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۲۱ روز قبل، سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۲۲
parham-nasa
‫۱۳ روز قبل، چهار شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۸