حالا می‌دونم ایفای نقش، دوست داشتن و تحمل رنج، زندگیه. ولی تا زمانی زندگی به حساب میاد که بتونی شفاف باشی و سرنوشت رو بپذیری؛ مثل بازتاب بی همتای رنگین کمون شادی و شورها که خویشتن هر فردیه.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۲۱ روز قبل، سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۲۱
Ali
‫۱۸ روز قبل، پنج شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۱۲
parham-nasa
‫۱۳ روز قبل، چهار شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۷
alita
‫۲ روز قبل، شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۲۴