ثروت به معنای داشتن چیزهای زیادی نیست، بلکه به معنای داشتن چیزهایی است که دوست داریم داشته باشیم. ثروت مطلق نیست، بلکه نسبی است و به میل و خواست ما بستگی دارد. هروقت چیزی را طلب کنیم که نمی‌توانیم به دستش بیاوریم، فقیرتر می‌شویم حتی اگر دارایی‌های زیادی داشته باشیم. و هر زمان از چیزی که داریم احساس رضایت کنیم، ثروتمند محسوب می‌شویم. در صورتی که ممکن است در حقیقت دارایی زیادی نداشته باشیم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ ماه قبل، جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۳۸
parham-nasa
‫۸ ماه قبل، جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۲۰