"هتل کالیفرنیا" دوباره آغاز می‌شود. مدت‌زمان پخش این موزیک و تکرار دوباره‌اش، برای من پیامی به همراه دارد: زندگی، نه‌تنها ترسناک و ناامیدکننده، که بسیار هم طولانی‌ست.