چند هفته بعد، دوستم برای اولین‌بار با کسی رابطهٔ جنسی برقرار می‌کند. او با من تماس می‌گیرد و می‌گوید: "نمی‌دونم اون حرفایی که می‌زدی، چه معنی‌ای داشت! رابطهٔ جنسی بهترین چیزِ دنیاست، یه اتفاقِ هیجان‌انگیز."