دوست دارم بازویش را دور کمرم حلقه بزند و ازم خواستگاری کند. دوست دارم از من تعریف کند. دوست دارم مرا به جمع دوستانش دعوت کند. دوست دارم دوستم داشته باشد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
elham1174
‫۱۹ روز قبل، یک شنبه ۱ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۳۱