حس عجیبی دارد وقتی تنها کسی هستی که شاهد این‌همه زیبایی‌ست. همهٔ این‌ها فقط برای من است. بی‌نهایت ممنون و شکرگزارم که این‌جا هستم تا این هدیه را دریافت کنم.