با خودت مثل کسی رفتار کن که عاشقشی. به چیزایی که می‌خوای و به‌شون احتیاج داری، گوش کن… و اونا رو به خودت بده. دوستِ خودت باش.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۱۳ روز قبل، جمعه ۶ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۱۵