"یعنی تا حالا به من نرسیدی؟ از کجا می‌دونی عاشقمی؟"
"می‌خوام که عاشقت باشم. می‌خوام بشناسمت. پس می‌تونم واقعاً عاشقت باشم. من بهت احتیاج دارم، اما همون‌قدرم می‌خوام عاشقت باشم."
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۱۱ روز قبل، جمعه ۶ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۱۵