می‌بینم که او چطور ذهن‌اش را تغذیه می‌کند و تعجب می‌کنم از این‌که چقدر برایش راحت است. خب درعوض من هم دارم جسمم را تغذیه می‌کنم. پس همان‌طور که او مرا تغذیه می‌کند، من هم او را تغذیه می‌کنم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۱۱ روز قبل، جمعه ۶ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۱۵