آیا عشقِ تمام‌عیار واژهٔ درستی‌ست؟ به نظر می‌رسد یک جواب "بله" یا "نه" کافی باشد. اما سؤال کریگ، جواب طولانی‌تری می‌طلبد. "می‌تونی منو ببخشی گلنن؟" شاید دارد می‌پرسد "خدا منو می‌بخشه گلنن؟" شاید قبل از این‌که بداند من می‌توانم دوستش داشته باشم یا نه، نیاز دارد بداند ارزش دوست‌داشته‌شدن را دارد؟