۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Alirezakhandabi
‫۱۷ روز قبل، دو شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۲۵
Ali
‫۸ روز قبل، پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۵۰
zahralabbafan
‫۵ روز قبل، یک شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۳۹