وقتی واقعی‌تر، مهربان‌تر، ملایم‌تر و متشکرتر باشند، درجریان‌بودن را حس می‌کنند. و وقتی احساس کنند مدام به‌سمت آدم‌هایی می‌روند که قبلاً از آن‌ها می‌ترسیدند، باید بدانند که برای عاشق‌شدن آماده‌اند.