ثروتمندبودن یا شدن، یعنی داشتن وقت‌کافی برای خوشبخت‌بودن، البته به‌شرطی‌که آدم شایستگی‌اش را داشته‌باشد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۱ ماه قبل، جمعه ۲۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۹:۲۸