در واقع فرق چندانی بین کمک به آدم‌کور به‌خاطر دزدیدن اموالش و نگهداری از آدم‌سالخورده و زمین‌خورده و گنگ به امید رسیدن به اموال و میراثش نیست.