بسیاری از مردم‌منطقی بر این باورند که مهیابودن فرصت، دلیل نمی‌شود کسی به راه دزدی کشیده‌شود.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
zahralabbafan
‫۱۷ روز قبل، دو شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۹:۵۳