آنقدر از دنیای‌بیرون دور هستیم که روزی به همین زودی، حتی خودمان را هم نمی‌توانیم بشناسیم، ناممان را نیز فراموش خواهیم‌کرد…
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
zahralabbafan
‫۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۹:۵۲