بین آدم کوری که خوابیده و آدم کور دیگری که بدون دلیل چشمش را باز می‌کند، خیلی اختلاف وجود دارد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۱۳ روز قبل، پنج شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۱۳