هر خوب و بدی که از گفتار یا اعمال ما پدید می‌آید، با هم حساب می‌شوند و بر فرض آن‌که این خوب‌ها و بدها در طول تمام روزهایی که در آینده خواهند آمد، با هم متناسب و متعادل باشند و حتی در روزهای بی‌نهایتی که دیگر ما وجود نداریم تا بدانیم از بابت آنها باید از خود راضی باشیم یا شرمنده …
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۲۵ روز قبل، پنج شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۵۱