۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲۶ روز قبل، پنج شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۵۱
Reyhaneh8
‫۲۲ روز قبل، دو شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۳۱