این ابلهانه بود که بپرسند یک نفر از چه چیزی مرده است؛ زیرا با گذشت زمان، دلیل مرگ، فراموش شده و تنها دو واژه باقی می‌ماند: او مرد!
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Reyhaneh8
‫۲۶ روز قبل، سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۵۶