او پیشنهاد کرد: "بهتر است کفش‌های خود را دربیاوریم." یک‌نفر گفت: "در آن‌صورت، پیدا کردن کفش‌ها برایمان دشوار خواهد بود." یک‌نفر دیگر گفت: "کفشی که اضافه مانده، بی‌شک صاحبش مرده است."
- با این فرق که در این‌صورت دست‌کم یک‌نفر همیشه پیدا می‌شود که آنها را بپوشد.
- این‌همه حرف‌زدن درباره‌ی کفش مرده‌ها برای چیست؟
یک ضرب‌المثل هست که می‌گوید: "چه فایده دارد چشم به کفش مرده‌ها داشته باشی.
- چرا ؟
- برای این‌که کفش‌هایی که مرده‌ها را با آن دفن می‌کردند مقوایی بود و همین، منظور را می‌رساند. تا آنجایی که ما می‌دانیم، روح‌ها پایی ندارند!