جواب‌ها همیشه هم به‌موقع به زبان نمی‌آیند و در بیشتر وقت‌ها تنها جوابی که وجود دارد این است که برای جواب، منتظر بمانی!