همیشه این ضرب‌المثل قدیمی را به‌یاد داشته باشید: گذشتگان ما راست گفته‌اند که شکیبایی برای چشم، خوب است.