با خودش فکر کرد، یعنی الان با کیه؟ و در چشم‌هایش اشک‌ها داشتند مسابقه می‌دادند برای بیرون زدن و طوری جلوی یکدیگر درمی‌آمدند، در حال سبقت از هم برای پایین ریختن بر گونه‌ها، انگار که در مسابقاتِ المپیک گریه بودند با تصویری از مدال‌های طلا جلوی چشم‌شان.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۲۴ روز قبل، دو شنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۴:۴۷