برای بعضی مردها زیباترین منظرهٔ جهان دیدنِ زنی ژاپنی در خواب است. دیدنِ موهای بلند سیاهش که شناورند کنار او مثل سوسن‌های تیره‌ای که طوری می‌کنند حال‌ات را که بخواهی براشان بمیری و می‌برندت به بهشتی پر از زن‌های خوابیدهٔ ژاپنی که هیچ‌وقت بیدار نمی‌شوند و همه‌اش خواب‌اند، در حال دیدن خواب‌های زیبا.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲۴ روز قبل، شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۳۱
Elham
‫۲۲ روز قبل، دو شنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۴:۴۷