• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'وارکرفت (اهریمن روان)' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۷۵ رو بدست آورده.
۴۰۱۴ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۰۲ را داده‌ند.
• رمان 'وارکرفت (اهریمن روان)' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
alim1380
alim1380
۱۳۹۶/۱/۱۰

billy anger
billy anger
۱۳۹۲/۹/۲۴