رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ ما تمامش می‌کنیم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۲ مفید در برابر باد شمالی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۷ از ۵
۳ کالیگولا
نمایش‌نامه و فیلم‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴ گرینگوی پیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۵ غرور و تعصب
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۶ امید دلنواز
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۷ سمفونی مردگان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۸ دروازه پتولمی (بارتیمیوس) جلد 3
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۹ غرور و تعصب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۰ اکوئوس (اسب) نمایش‌نامه
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۱۱ انتخاب 1
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۱۲ شاخه نبات
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۱۳ ویروس یهودا (نیروی سیگما 4)
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۱۴ سرگذشت ندیمه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۵ وقتی نیچه گریست (رمانی درباره وسواس)
۱۶ بلندی‌های بادگیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۷ عطر رازقی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۱۸ گیلدا
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۱۹ سقوط فرشتگان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۰ جین ایر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۱ دنیای سوفی (رمان تاریخ حکمت غرب)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۲ سووشون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۳ شاه ماهی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۲۴ سه‌شنبه‌ها با موری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۵ دختر پرتقالی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۲۶ غرور و تعصب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۷ راز فال ورق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۸ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲۹ با من بمان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۳۰ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۱ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۲ دختری که رهایش کردی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۳ تولستوی و مبل بنفش
رمان خارجی - روسیه
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۳۴ چشم گولم (بارتیمیوس) جلد 2
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۳۵ ضیافت و میراث
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۶ بر باد رفته 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۷ پرنده خارزار
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۸ روی ماه خداوند را ببوس
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۳۹ کیمیاگر (6 گانه اسرار نیکولاس فلامل جاودان 1)
۴۰ جین ایر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴۱ مجنون‌تر از فرهاد 1 (2جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۴۲ خاطرات نیمه شب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۳ جاناتان مرغ دریایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۴۴ طرلان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۷ از ۵
۴۵ ناطور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۶ خاطرات 1 گیشا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴۷ اردوی نفرین شده
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۸ استخوان‌های دوست داشتنی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۴۹ عشق سال‌های وبا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۵۰ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست