رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۴۵
۱ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳ مسخ و درباره مسخ
۴ چشم‌هایش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۵ کلیدر 1 و 2 (5 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۶ ناتور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷ شایو (پایین رفتن خورشید)
رمان خارجی - شرق دور
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۸ اکوئوس (اسب) نمایش‌نامه
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۹ قصر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۰ خداحافظ گاری کوپر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۱ کشور آخرین‌ها (سفر آنا بلوم)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۱۲ قلعه حیوانات ( مزرعه حیوانات)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۳ استخوان‌های دوست داشتنی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۱۴ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۵ مرگ خاموش آقای نویسنده
مجموعه داستان داخلی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۱۶ شاخه نبات
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۱۷ در جستجوی آلاسکا
رمان خارجی - بریتانیا
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۱۸ چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
۱۹ عشق روی پیاده‌رو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۲۰ سرنوشت شهریار
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۲۱ از عشق گریزانم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۱ از ۵
۲۲ سرزمین گوجه‌های سبز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲۳ هری پاتر و حفره اسرارآمیز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۴ روی ماه خداوند را ببوس
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۲۵ عطش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۲۶ کسی پشت سرم آب نریخت 2
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۲۷ مجنون‌تر از فرهاد 1 (2جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۳ از ۵
۲۸ چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۲۹ جنایت و مکافات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۳۰ هری پاتر و محفل ققنوس 1
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۱ محاکمه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۲ چهره مرد هنرمند در جوانی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۳ چه ساده شکستم 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۳ از ۵
۳۴ مردی آن‌ور خیابان زیر درخت
مجموعه داستان داخلی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۳۵ آنی شرلی در اینگل ساید (جلد 6)
۳۶ گندم‌زار دور آوازی عاشقانه برای مرگ قطاری در برف
۳۷ دشت مشوش
مجموعه داستان داخلی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۸ نامهربان من کو
مجموعه داستان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۲ از ۵
۳۹ تورن‌فیلد در بن‌بست
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۸ از ۵
۴۰ مه‌جبین
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۴۱ زندانی قلعه قهقهه (سرگذشت قهرمانی‌های شاه اسماعیل صفوی)
۴۲ عشق خاموش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۱ از ۵
۴۳ عطر رازقی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۴۴ ویران می‌آیی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۵ یاسمن
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۴۵
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۴۵

کاربران لیست