رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ خاطرات خانه مردگان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۱/۸ از ۵
۲ درخت انجیر معابد 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۳ درخت انجیر معابد 2 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۴ داستان ملال‌انگیز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۵ ثروت سیاه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۰/۶ از ۵
۶ وقتی نیچه گریست (رمانی درباره وسواس)
۷ شرق بهشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۶ از ۵
۸ سووشون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹ بعد از ابر
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۱۰ 1 عاشقانه آرام
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۱۱ 3 قطره خون
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۱۲ پندراگن (تاجر مرگ)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۷ از ۵
۱۳ ابله
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۴ کیمیا خاتون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۱۵ دون کیخوته 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۷ از ۵
۱۶ چشم‌هایش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۷ شب‌های روشن
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۸ مسیح باز مصلوب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۹ حباب شیشه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۰ مرشد و مارگریتا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۱ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۲ دون کیخوته 2 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۷ از ۵
۲۳ دختر کشیش
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۲۴ سمفونی مردگان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۵ دزیره 1 (2 جلدی) پالتویی
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۶ دزیره 2 (2 جلدی) پالتویی
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۷ شکارچی‌ها در برف
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۶ از ۵
۲۸ ناهمتا (کتاب اول)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۹ نام من سرخ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۰ بیا از عشق بگوییم 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۳۱ قمارباز (از یادداشت‌های 1 جوان)
۳۲ مترو 2033
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۳ زندگی گالیله
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۴ کاش کسی جایی منتظرم باشد
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۵ یادداشت‌های زیرزمین و شب‌های روشن
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۳۶ موزه معصومیت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۷ همسایه ماه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۳۸ ملت عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۹ عشق زیاد هم قیمتی نیست
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۴۰ محمود و نگار
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۱ مگه تو مملکت شما خر نیس
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۴۲ دوئل و چند داستان دیگر
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۷ از ۵
۴۳ مردی به نام اوه
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۴۴ مجموعه درباری از خار و رز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۶ از ۵
۴۵ هملت
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۷ از ۵
۴۶ نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
۴۷ مرید معمار
رمان خارجی - خاور میانه
امتیاز سایت : ۴/۷ از ۵
۴۸ کمدی الهی (دوزخ) کتاب گویا
رمان خارجی - ایتالیا
امتیاز سایت : ۴/۷ از ۵
۴۹ کمدی الهی (برزخ) کتاب گویا
رمان خارجی - ایتالیا
امتیاز سایت : ۴/۷ از ۵
۵۰ کمدی الهی (بهشت) کتاب گویا
رمان خارجی - ایتالیا
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست