رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ مجنون‌تر از فرهاد 1 (2جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۲ غبرستان حیوانات خانگی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳ ملت عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴ آرتمیس فاول و گروگان‌گیری (جلد 1)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۵ پل‌های مدیسن کانتی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۶ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۷ کسی پشت سرم آب نریخت 2
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۸ رت باتلر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۹ دندان خون‌آشام (خیابان جیغ 1)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۰ کافه اردیبهشت
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۱۱ راهنمای مردن با گیاهان دارویی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۲ به آن‌ها که عاشق‌شان بودم
رمان خارجی - بریتانیا
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۱۳ شروعی دوباره در پاریس
رمان خارجی - فرانسه
امتیاز سایت : ۴/۶ از ۵
۱۴ اورستیا
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۱۵ آناکارنینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۶ همسر مسافر زمان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۶ از ۵
۱۷ پشت درخت توت
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۱۸ غرور و غیرت
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۱۹ ریشه‌کن
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۲۰ شیراز خیابان افرا
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۱ بغض عشق
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۲۲ دچار باید بود
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۲۳ راز حباب‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۴ قصر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۵ سینوهه پزشک مخصوص فرعون 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۶ خداحافظ گاری کوپر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۷ عشق روی پیاده‌رو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۲۸ دلبند
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۲۹ پاریس جشن بیکران
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۰ از لج تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۳۱ شوخی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۲ کوچه‌های شیدایی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۳۳ اتود در قرمز لاکی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۴ داستان‌های کوتاه کافکا
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۵ زوربای یونانی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۶ باز باران 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۷ سفر به انتهای شب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۸ نامه‌هایی به 1 نویسنده جوان
۳۹ عیش مدام (فلوبر و مادام بوواری)
۴۰ موش‌ها و آدم‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۱ مجنون‌تر از فرهاد 2 (2جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۴۲ گفتگو در کاتدرال
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۸ از ۵
۴۳ سرگشته راه حق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴۴ سور بز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۵ جنگ آخر زمان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۴۶ قصه عشق من
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۲ از ۵
۴۷ قیدار
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۴۸ سکوت تلخ
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۴۹ باباگوریو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۵۰ جاناتان مرغ دریایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست