رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ خیره به خورشید
روانشناسی
امتیاز سایت : ۴/۸ از ۵
۲ عزت نفس به زبان ساده
۳ ملت عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴ آهستگی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۵ آنی شرلی در اینگل ساید (جلد 6)
۶ جزء از کل
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۷ جنگل نروژی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸ انتخاب 1
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۹ مرگ خوش
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۱۰ عطرین
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۱۱ کاترین عشق و دیگر هیچ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۱۲ مجنون‌تر از فرهاد 1 (2جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۳ از ۵
۱۳ پشت پلک شب
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۱۴ کتاب خنده و فراموشی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۱۵ خشم و هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۶ من 1 زنم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۱۷ طاووس
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۵ از ۵
۱۸ فراتر از بودن
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۹ پانته‌آ (بانوی افسونگر شوش)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۲۰ شب‌چراغ 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۲۱ قاتلی به پاکی برف
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۲۲ مه‌رو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۸ از ۵
۲۳ دختری که رهایش کردی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۴ دختری که ماه را نوشید
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۸ از ۵
۲۵ خانم ساندویچ یخ
رمان خارجی - شرق دور
امتیاز سایت : ۲/۱ از ۵
۲۶ آرام جان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۷ انتهای سادگی 2 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۸ پادشاه زردپوش و داستان‌های دیگر
۲۹ نامهربان من کو
مجموعه داستان ایرانی
امتیاز سایت : ۲ از ۵
۳۰ دور از من
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۴ از ۵
۳۱ بازگشت ارواح سایه (خاطرات خون ‌آشام 6)
۳۲ سالومه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۷ از ۵
۳۳ دره رنگین کمان (جلد 7)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۶ از ۵
۳۴ مینای عشق
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۲ از ۵
۳۵ وعده دیدار با جوجو جستو (داستان کوتاه)
۳۶ سکوت بره‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۷ من دختر نیستم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۳۸ شازده کوچولو (با سی دی) انگلیسی فارسی
۳۹ جین ایر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۰ جای خالی سلوچ
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴۱ ژوزف بالسامو 2 (3 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۴۲ نایت ساید 1 (فرستاده‌ای از نایت ساید)
۴۳ طلسم سمرقند (بارتیمیوس) جلد 1
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۴۴ بانی عشق 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۴۵ جسدهای پستی مرد برهنه و مرد فراک‌پوش و مارکولفا خدمتکار خوشبخت
۴۶ مرگ تصادفی 1 آنارشیست
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۴۷ دکتر جکیل و آقای هاید (بر اساس داستانی از لوییس استیونسن)
۴۸ پدر
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۴۹ تولستوی و مبل بنفش
رمان خارجی - روسیه
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۵۰ یکشنبه‌های پاریسی
رمان خارجی - فرانسه
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست