رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ جنگجوی عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲ آخرین انار دنیا (پالتویی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۳ کسی پشت سرم آب نریخت 2
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۴ بلندی‌های بادگیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۵ وقتی اشباح بیدار می‌شوند
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۶ شکلات تلخ 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۷ 100 سال تنهایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸ آرزوهای بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۹ قلعه حیوانات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۰ بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۱۱ داستان‌هایی از دنیای جادویی هری پاتر
۱۲ شکلات تلخ 2 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۸ از ۵
۱۳ 3 قطره خون
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۱۴ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۵ طعمه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۶ از ۵
۱۶ بلندی‌های بادگیر (عشق هرگز نمی‌میرد و ادرینگ هاتیز)
۱۷ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۸ بوف کور
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۹ نخل‌های وحشی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۰ نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
۲۱ نیکولا کوچولو
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۲۲ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۳ مجموعه ماجراهای نیکولا کوچولو (14 جلدی)
۲۴ شور زندگی (زندگی ونسان وان گوگ)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۵ پستوخانه
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۶ حریر سرخ صنوبر
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۱ از ۵
۲۷ خانه امن
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۲۸ مردی به نام اوه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۹ شاخه نبات
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۳۰ پروانه شدم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۱ از ۵
۳۱ مجنون‌تر از فرهاد 1 (2جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۳ از ۵
۳۲ نایت ساید 11 (شوالیه دوران سخت)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۳۳ دندان خون‌آشام (خیابان جیغ 1)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۴ طلسم بین (آخرین شاگرد 2)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۵ همه نام‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۶ قصر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۷ جین ایر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۸ برزخ اما بهشت
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۳۹ شرق بنفشه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۰ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۱ مسخ و درباره مسخ
۴۲ مسخ و داستان‌های دیگر به همراه پیام کافکا
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۴۳ جین ایر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۴ سووشون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴۵ حباب شیشه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۴۶ دختران شاهزاده خانم سلطانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۶ از ۵
۴۷ تسخیرشدگان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۴۸ کنت مونت کریستو (متن کوتاه شده)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۴۹ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۵۰ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست