رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ جای خالی سلوچ
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲ انتخاب 1
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۳ بادبادک‌باز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴ آواز ملکه (کتاب دوم از مجموعه ملکه سرخ)
۵ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۶ مسخ
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷ بامداد خمار
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۸ افسانه باران
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۰ ناتور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۱ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۲ سمفونی مردگان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۳ جزء از کل
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۴ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۶ از ۵
۱۵ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۱۶ چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۱۷ مرگ ایوان ایلیچ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۸ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۹ جادوگر (6 گانه اسرار نیکولاس فلامل جاودان 2)
۲۰ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۱ انسان جنایت و احتمال
مجموعه داستان داخلی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۲۲ دندان خون‌آشام (خیابان جیغ 1)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۳ مردی به نام اوه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۴ 100 نفر (مجموعه 100 نفر 1)
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۵ قصر آبی
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۶ راورندوم
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۱/۵ از ۵
۲۷ 100 سال تنهایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۸ سگ ولگرد
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۹ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۰ چشم‌هایش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۱ مردی در تبعید ابدی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۲ موش‌ها و آدم‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۳ بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۳۴ غزل داستان‌های سال بد
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۳۵ بچه مثبت مدرسه
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۳۶ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۷ انتخاب 3 (شاه‌دخت)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۳۸ دروغ
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۳۹ سالمونی که جسارت ورزید و بالاتر پرید
رمان خارجی - شرق دور
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۰ نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
۴۱ سالار زنان
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۴۲ 1 عاشقانه آرام
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۳ جواهرات کاستافیوره (تن‌تن)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۴۴ وسعت معنای انتظار (3 قصه نمایشی)
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۴۵ نامه به پدر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۶ بر باد رفته 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۴۷ اژدهایان دلتورا 4 (خواهر جنوب)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۸ زوربای یونانی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴۹ پرواز 714 (تن‌تن)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۵۰ سفر به کره ماه (تن‌تن)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست