رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ ارباب کمان نقره‌ای
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۲ مون پالاس
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۳ ملت عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴ مجنون‌تر از فرهاد 1 (2جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۵ آناکارنینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۶ جنایت و مکافات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۷ 100 سال تنهایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹ جنایت و مکافات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۸ از ۵
۱۰ ابله
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۱ عشق سال‌های وبا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۱۲ از لج تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۲ از ۵
۱۳ در جستجوی زمان از دست رفته 1 (7 جلدی)
۱۴ ناتور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۵ راهی از شوره‌زار
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۱۶ انتخاب 2 (برگزیده)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۳ از ۵
۱۷ بخت طوبی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۱۸ آنی شرلی در اینگل ساید (جلد 6)
۱۹ کسی پشت سرم آب نریخت 2
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۲۰ ناطور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۱ آه از دلت
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۲۲ زوربای یونانی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۳ شب‌های روشن
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۴ قلعه حیوانات ( مزرعه حیوانات)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۵ من محکوم می‌کنم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۹ از ۵
۲۶ موش‌ها و آدم‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۷ رویای خام 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۹ از ۵
۲۸ باباگوریو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۲۹ دوباره برگرد
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۳۰ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۱ پستوخانه
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۳۲ انتخاب 3 (شاه‌دخت)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۳۳ دزیره 2 (2 جلدی) گالینگور
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۳۴ درخت چوب آهنی (ماجراهای اسپایدرویک 4)
۳۵ خرمگس
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۶ قصر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۷ زوربای یونانی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۸ اراگون
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۹ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۰ خاطرات نیمه شب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۴۱ برادران کارامازوف 1 (2 جلدی)
۴۲ کتاب راهنما (ماجراهای اسپایدرویک 1)
۴۳ شکلات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۴۴ بوف کور
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۵ پاریس جشن بیکران
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۶ کمدی الهی 1 (3 جلدی) دوزخ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۷ شوخی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۸ دکتر ژیواگو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴۹ بر باد رفته 2 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۵۰ داستان‌های کوتاه کافکا
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست