رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ مامان و معنی زندگی (داستان‌های روان‌درمانی)
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲ زنی در کابین 10
ادبيات بريتانيا
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳ غروب دل
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۹ از ۵
۴ خیره به خورشید
روانشناسی
امتیاز سایت : ۴/۸ از ۵
۵ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۷ من پیش از تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۸ تبار (خاطرات استفان 1) خاطرات خون‌آشام
۹ نیروی سیگما (توفان شن)
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۰ کوالسکی عاشق (نیروی سیگما 3 و نیم)
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۱ از ۵
۱۱ تازیانه عشق
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۱۲ عطش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۱۳ بامزه در فارسی (متن کامل)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۴ تلخ و شیرین
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۱۵ باز باران 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۶ زندگی در پیش رو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۷ عشق سال‌های وبا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۱۸ شلر
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۱۹ درمان شوپنهاور
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۲۰ قلب سگی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲۱ بر باد رفته
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۲ آشیانی بر باد و مه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۲۳ ملت عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۴ نام راستین باد (3 گانه سرگذشت شاه‌کش) کتاب اول
۲۵ بلا گردون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۲ از ۵
۲۶ انتخاب 1
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۲۷ آخرین نامه عاشقت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۲۸ رها در باد
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۹ مجموعه من پیش از تو  پس از تو (با قاب) 2جلدی
۳۰ پس از تو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۳۱ پاریس تک نفره
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۲ آخرین نامه معشوق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۳۳ نام راستین باد 2 (مجموعه 3 گانه سرگذشت شاه‌کش جلد 1)
۳۴ اهمیت ارنست بودن
نمایش‌نامه و فیلم‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۳۵ اسب رقصان
رمان خارجی - بریتانیا
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۳۶ باز هم من
رمان خارجی - بریتانیا
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۳۷ هنوز هم من
رمان خارجی - بریتانیا
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۳۸ فایل صوتی قلعه حیوانات
رمان خارجی - بریتانیا
امتیاز سایت : ۴/۷ از ۵
۳۹ پس از تو
رمان خارجی - بریتانیا
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۴۰ شاخه نبات
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۴۱ 100 سال تنهایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۲ آیلار
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۴۳ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۴ مرگ ایوان ایلیچ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۵ چشم‌هایش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۶ سه‌شنبه‌ها با موری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۷ با من بمان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۸ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۹ چشم‌هایی به رنگ عسل
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۵۰ طلسم بین (آخرین شاگرد 2)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست