رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ خداحافظ گاری کوپر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲ شوهر آهو خانم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۳ رنج‌های ورتر جوان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۷ از ۵
۴ پاییز فصل آخر سال است
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۵ 1 روز دلگیر ابری
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۱ از ۵
۶ وسوسه‌ خطرناک
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۱ از ۵
۷ هالت در خطر مرگ (جنگاوران جوان 9)
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۸ تسلی‌بخشی‌های فلسفه
فلسفه
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۹ قلعه متحرک
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۰ سکوت تلخ
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۱۱ تمنای تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۳ از ۵
۱۲ الی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۱۳ بیگانگان (تالار وحشت)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۱۴ زندگی‌های فنا شده
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۱۵ دروغ‌های صمیمانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۱۶ سوگند شوم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۱۷ کوجو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۸ قلبم برای تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۱۹ معشوقه ماه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۲۰ بعد از او
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۲۱ و باز هم عشق
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۱ از ۵
۲۲ اعجاز عشق
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۲۳ شمیم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲۴ 1 بار فریبم بدهی
رمان خارجی - آمریکا و کانادا
امتیاز سایت : ۲/۶ از ۵
۲۵ بی من مرو 2 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۲۶ 100 سال تنهایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۷ 3 قطره خون
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۲۸ زنان کوچک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۹ سگ ولگرد
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۳۰ جین ایر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۱ وقتی نیچه گریست (رمانی درباره وسواس)
۳۲ دیوید کاپرفیلد
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۳۳ زنده به گور
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۴ رستاخیز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۵ کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم
۳۶ دلبند
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۳۷ بوف کور
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۸ بامداد خمار
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۳۹ محاکمه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴۰ وداع با اسلحه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۱ شب‌های روشن
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴۲ تهوع
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۴۳ فرانی و زویی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۴ دوست بازیافته
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۴۵ همه می‌میرند
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴۶ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۷ ناتور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۸ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۹ سمفونی مردگان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵۰ آنی شرلی در دره رنگین کمان (جلد 7)
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست