رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ مجنون‌تر از فرهاد 1 (2جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۲ شیر مقدونیه
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۳ شمشیر شیشه‌ای
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۴ سایه باد
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵ دختر ستاره‌ای همیشه عاشق
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۶ بار هستی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۷ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۸ گریگور و سفر شگفت‌انگیز (تاریخ اعماق زمین 1)
۹ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۰ گریگور و رمز سرپنجه (تاریخ اعماق زمین 5)
۱۱ ملت عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۲ داش آکل
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۱۳ شازده احتجاب
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۱۴ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۵ دختر ستاره
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۱۶ ناتور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۷ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۸ گریگور و نشانگان رمزی (تاریخ اعماق زمین 4)
۱۹ گریگور و نفرین خون‌گرم‌ها (تاریخ اعماق زمین 3)
۲۰ شکارچیان در برف
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۱ من پیش از تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۲ ریگ روان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۳ درخت چوب آهنی (ماجراهای اسپایدرویک 4)
۲۴ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۵ آه از دلت
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۲۶ دیزی میلر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۲۷ خشم و هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۸ تهوع
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲۹ مرشد و مارگریتا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۳۰ آخرین انار دنیا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۱ مسخ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۲ گریگور و پیش‌بینی بین (تاریخ اعماق زمین 2)
۳۳ انتخاب 3 (شاه‌دخت)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۳۴ 4 روز در صف برای تماشای جنگ ستارگان
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۳۵ جوانی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۳۶ ذهن خالی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۳۷ توطئه آمبرلا (مجموعه رزیدنت اویل) کتاب اول
۳۸ با عشق برگرد
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۳۹ درخت زیبای من
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۴۰ زوربای یونانی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴۱ خوشه‌های خشم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۲ دالان بهشت
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۴۳ برادران کارامازوف 1 (2 جلدی)
۴۴ بادبادک‌باز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴۵ کتاب راهنما (ماجراهای اسپایدرویک 1)
۴۶ شکلات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۴۷ بوف کور
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۸ جنایت و مکافات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۴۹ پارسیان و من (رستاخیز فرا می‌رسد)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۵۰ دنیای سوفی (رمان تاریخ حکمت غرب)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست