رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ مجنون‌تر از فرهاد 1 (2جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۲ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳ هم‌نوایی شبانه ارکستر چوب‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۴ هری پاتر و جام آتش 2
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۵ خاطره دلبرکان غمگین من
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۶ چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۷ مردی به نام اوه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸ مغازه خودکشی
رمان خارجی - فرانسه
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۹ آرتمیس
رمان خارجی - آمریکا و کانادا
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۱۰ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۱ کسی پشت سرم آب نریخت 2
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۶ از ۵
۱۲ هری پاتر و زندانی آزکابان
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۳ کتاب‌دزد
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۴ بامداد خمار
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۱۵ هری پاتر و جام آتش 1
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۶ گتسبی بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۷ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۸ بادبادک‌باز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۹ ناطور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۰ تنفس در هوای تازه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲۱ آتش دزد
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۲ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۳ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲۴ مدیر مدرسه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۲۵ بوف کور
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۶ هری پاتر و سنگ جادو
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۷ سووشون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۸ زندگی در پیش رو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۹ سمفونی مردگان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۰ انتخاب 2 (برگزیده)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۳ از ۵
۳۱ ماه الماس
امتیاز سایت : ۴/۷ از ۵
۳۲ روی ماه خداوند را ببوس
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۳۳ وقتی نیچه گریست (رمانی درباره وسواس)
۳۴ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۵ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۶ هری پاتر و محفل ققنوس 2
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۷ نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
۳۸ بار هستی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۹ آتش دزد تسلیم نمی‌شود
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴۰ سلاخ خانه شماره 5
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۴۱ 1000 خورشید تابان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۲ اتحادیه ابلهان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۴۳ طلسم بین (آخرین شاگرد 2)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۴ ملکه زیبایی لی‌نین
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۴۵ جزء از کل
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۴۶ دایی جان ناپلئون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۴۷ انتخاب 1
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۴۸ زمستان مومی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۴۹ هری پاتر و حفره اسرارآمیز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵۰ در رویای بابل
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست