رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۳۴
۱ و فقط خاطره‌هاست 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۴ از ۵
۲ با تو ولی تنها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۷ از ۵
۳ ستاره‌ام گم بود
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۴ نقره (دختر دریای کابل)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۵ چله‌نشین عشق
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۰/۴ از ۵
۶ زوزه گرگ (مجموعه آلفا و امگا 1) کتاب اول
۷ حباب شیشه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۸ ستوان آینیشمور
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹ جنگل نروژی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۰ انتخاب 4 (وارث)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۱۱ باکره و کولی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۱۲ چلچراغک
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۱۳ طرز تازه
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۰/۷ از ۵
۱۴ خداحافظ گاری کوپر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۵ عمارت سرخ (داستان‌های فارسی)
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۱۶ مترجم بیماری‌ها (مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه)
۱۷ رویای خام 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲ از ۵
۱۸ عطرین
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۱۹ آقای اشمیت کیه
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۱/۳ از ۵
۲۰ دور از کارخانه 2 چهره یک کارفرما
۲۱ پچپچه‌های پشت خط نبرد
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۲۲ تراژدی مده‌آ (همراه با تحلیل روانشناختی شخصیت مده‌آ) نمایش‌نامه
۲۳ سکوتی که شنیده شد
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۲۴ سکوت تا سقوط
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۱ از ۵
۲۵ همسایه ماه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۲۶ حاجی منم شریک
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۳ از ۵
۲۷ کارما
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۲ از ۵
۲۸ 100 نفر (مجموعه 100 نفر 1)
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۹ زندگی واقعی آلخاندرو مایتا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۰ عطش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۳۱ طلسم بین (آخرین شاگرد 2)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۲ خانم‌چه و مهتابی
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۳۳ خانه امن
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۳۴ بعد از آن اجبار
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۰ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۳۴
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۳۴

کاربران لیست