رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها
روانشناسی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۲ هنر همچون درمان
روانشناسی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۳ تولستوی و مبل بنفش
رمان خارجی - روسیه
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۴ خودت باش دختر
روانشناسی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۵ سابینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۲ از ۵
۶ ببار بارون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۷ آنی شرلی در جزیره (جلد 3)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۸ از ۵
۸ طوفان جنگ (کتاب چهارم از مجموعه ملکه سرخ)
۹ کیمیاگر (6 گانه اسرار نیکولاس فلامل جاودان 1)
۱۰ جادوگر (6 گانه اسرار نیکولاس فلامل جاودان 2)
۱۱ خانه امن
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۲ غرش طوفان 7 (7 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۱۳ مجنون‌تر از فرهاد 1 (2جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۱۴ پشت پلک شب
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۱۵ موش‌ها و آدم‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۶ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۷ افسونگر (6 گانه اسرار نیکولاس فلامل جاودان 6)
۱۸ بانوی دریایی
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۱۹ عروسک‌خانه
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۲۰ مشنگ‌ها (1 حکایت کمدی) نمایش‌نامه
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۲۱ نام باد 1 (3 گانه کوئت شاه‌کش 1)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۲ ما تمامش می‌کنیم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۲ از ۵
۲۳ رویای خام 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲ از ۵
۲۴ بر باد رفته
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۵ خرمگس
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۶ زخم انتظار
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۲۷ جایی بالاتر از رنجیدن
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۲۸ اوج غرور
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲۹ آن سوی نیمه شب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۳۰ سه‌شنبه‌ها با موری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۱ دختر سوم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۳۲ مائده‌های زمینی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۳ مسخ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۴ پیامبر و دیوانه (پالتویی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۵ غرور و تعصب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۶ شکارچی‌ها در برف
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۳۷ سلمونی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۳۸ دون کارلوس
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۲/۳ از ۵
۳۹ من پیش از تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۰ 100 نفر 1 (3 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۱ شاخه نبات
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۴۲ رنج و سرمستی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۴۳ ریگ روان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۴ کمونیسم رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم
۴۵ بر جاده‌های آبی سرخ 1 2 3 (3 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۴۶ غریبه آشنا
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۴۷ من نمی‌ترسم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۴۸ آنی شرلی در اونلی (جلد 2)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۸ از ۵
۴۹ شاهکار
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۵۰ کلید سحر آمیز
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست