رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ عقاید یک دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲ هر روز
ادبيات آمريكا و كانادا
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۳ آدمکش کور
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۴ خوشی‌ها و روزها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵ دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۶ در بهشت 5 نفر منتظر شما هستند
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۷ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۸ مرگ خوش
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۹ خداحافظ گاری کوپر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۰ با هم بودن
رمان خارجی - فرانسه
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۱۱ بافته
رمان خارجی - فرانسه
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۱۲ مجنون‌تر از فرهاد 1 (2جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۱۳ بخت طوبی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۱۴ قصر آبی
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۵ بریده‌های جراید
نمایش‌نامه و فیلم‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۶ آنی شرلی در اینگل ساید (جلد 6)
۱۷ راز مادرم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۸ آرتمیس فاول و ماجرای شمال (جلد 2)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۹ آرتمیس فاول و معمای زمان (جلد 6)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۰ آرتمیس فاول و مهاجران گمشده (جلد 5)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۱ امیدی به بهار نیست
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۳ از ۵
۲۲ آرتمیس فاول و رمز ابدی (جلد 3)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۲۳ جایی که قلب آنجاست
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۲۴ زاغ مقلد (بازی‌های گرسنگی 3)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۲۵ بازی‌های گرسنگی 1
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۶ آرتمیس فاول و آخرین نگهبان (جلد 8)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۲۷ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۸ توطئه آمبرلا (مجموعه رزیدنت اویل) کتاب اول
۲۹ 100 سال تنهایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۰ قصه‌های سرزمین اشباح 3
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۱ الماس پنهان (ماجراهای کت رویال 1)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۲ قصه‌های سرزمین اشباح 8
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۳ آرتمیس فاول و گروگان‌گیری (جلد 1)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۴ آرتمیس فاول و عقده آتلانتیس (جلد 7)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۳۵ بلندی‌های بادگیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۶ قصه‌های سرزمین اشباح 11
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۷ با باد می‌خوانم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۳۸ تمنای دل
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۳۹ نخل‌های وحشی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۴۰ رمان‌های 3 گانه جان کریستوفر 1 (شهریار آینده آن‌سوی سرزمین‌های شعله‌ور شمشیر ارواح)
۴۱ قصه‌های سرزمین اشباح 2
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۲ چشم‌هایت مال من
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۵ از ۵
۴۳ انتقام جادوگر (آخرین شاگرد 1)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۴۴ طلسم بین (آخرین شاگرد 2)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۵ آتش‌سوزی (بازی‌های گرسنگی 2)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۶ از ۵
۴۶ بانی عشق 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۴۷ دختری که رهایش کردی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۸ شاخه نبات
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۴۹ کارما
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۵۰ شکلات تلخ 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست