رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ مارینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲ خوشی‌ها و روزها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳ سوار بر سورتمه آرتور شوپنهاور
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۴ شاخه نبات
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۵ طلسم بین (آخرین شاگرد 2)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶ شکار گوسفند وحشی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۷ گتسبی بزرگ
رمان خارجی - آمریکا و کانادا
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۸ شکوه عشق
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۱ از ۵
۹ خاتون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۱۰ دورنمای کاسل راک
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۶ از ۵
۱۱ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۲ ناطور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۳ جین ایر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۴ کنیز سفید
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۱۵ قلعه حیوانات ( مزرعه حیوانات)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۶ خشم و هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۷ موش‌ها و آدم‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۸ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۹ کالیگولا
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۰ یاس
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۱ بانوی دریاچه (حماسه ویچر 7)
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۲۲ شکارچی‌ها در برف
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۲۳ انتخاب 1
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۲۴ بانوی پیشگو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۵ آرزو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۲۶ از لج تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۳ از ۵
۲۷ سرخ و سیاه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۸ دختر پرتقالی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۲۹ همسایه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۳۰ پرنده بهشتی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۳۱ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۲ بخت بسته
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۳۳ اتحادیه ابلهان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۳۴ گلستان سعدی (با جعبه) چرمی
۳۵ اشتیاق (مجموعه خاطرات استفان 3) خاطرات خون‌آشام
۳۶ آخرین آرزو (حماسه ویچر) کتاب اول
۳۷ بوستان سعدی (با جعبه) معطر
۳۸ روز رستاخیز (گزیده نمایش‌نامه‌های دهه 80) مجموعه گستره خیال
۳۹ شب بی‌ستاره
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۴۰ غریبه آشنا
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۴۱ کسی پشت سرم آب نریخت 2
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۴۲ آن‌سوی نیزار
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۴۳ سگی که به سوی ستاره‌ای می‌دود
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۴۴ سفر به انتهای شب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۵ شفق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۴۶ کوچه باغ یادها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۴۷ سپیده عشق
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۴۸ سپیده
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۴۹ بعد از پایان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۵۰ پچپچه‌های پشت خط نبرد (دی وی دی نمایش‌نامه)
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست