رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ عزت نفس به زبان ساده
۲ هویت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۳ مارینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۴ سینوهه پزشک مخصوص فرعون 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۵ شاخه نبات
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۶ سیم آخر
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۷ خانه ادریسی‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۸ دندان خون‌آشام (خیابان جیغ 1)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۹ جستارهایی در باب عشق
فلسفه
امتیاز سایت : ۲/۱ از ۵
۱۰ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۱۱ دیدار مجدد سیاهی (خاطرات خون آشام 4)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۱۲ مرشد و مارگریتا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۳ آنی شرلی در اینگل ساید (جلد 6)
۱۴ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۵ عشق می‌آید
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۱۶ لرد یک‌شنبه (7 گانه کلیدهای پادشاهی) کتاب هفتم
۱۷ شب‌چراغ 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۱۸ بهت اصلا نمی‌آد
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۱ از ۵
۱۹ همسایه ماه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۲۰ گیلاس‌های نرسیده خانه حاج فتاح
مجموعه داستان داخلی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۲۱ تام گیتس 11 (قانون سگ‌های آدم‌خوار فعلا)
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۲ ناپاک‌زاده استانبول
رمان خارجی - خاور میانه
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۲۳ غریبه آشنا
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۲۴ بخت طوبی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۲۵ مرجان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۲۶ آشیانی بر باد و مه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۲۷ 100 نفر (مجموعه 100 نفر 1)
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲۸ شرمسار عشق
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۲۹ عطش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۳۰ وانیل و شکلات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۳۱ هم‌نوایی شبانه ارکستر چوب‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۳۲ تجربه‌های سدونا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۳ با من از زمان حرف نزن
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۴ از ۵
۳۴ بخت بسته
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۳۵ فصل دل‌سپردن
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۳۶ صدای پای عشق
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۴ از ۵
۳۷ تنها من
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۳۸ عزیز جان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۹ انتخاب 1
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۴۰ دختری که رهایش کردی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۱ درباری از مه و خشم 1 (مجموعه درباری از خار و رز 2)
۴۲ چنین گفت زرتشت
فلسفه
امتیاز سایت : ۲/۳ از ۵
۴۳ شکلات تلخ 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۴۴ تقدیر این بود که
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۵ جایی بالاتر از رنجیدن
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۴۶ مجنون‌تر از فرهاد 1 (2جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۳ از ۵
۴۷ قاعده بازی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۶ از ۵
۴۸ ناخوانده
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۹ تریبوله (اشک‌های دلقک)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۵۰ آنی شرلی در خانه رویاها (جلد 5)
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست