رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ نایت ساید 10 (خوب بد عجیب)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲ نایت ساید 9 (رستاخیزی دیگر)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳ نایت ساید 11 (شوالیه دوران سخت)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۶ از ۵
۴ انتخاب 1
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۶ از ۵
۵ بادبادک‌باز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶ شب‌های روشن
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۷ نایت ساید 8 (کارآگاه غیرطبیعی)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸ اوراکل 2 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۸ از ۵
۹ به خانه مردگان خوش آمدید (دایره وحشت 2)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۱۰ بلندی‌های بادگیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۱ بگو چیز و بمیر (مورمور 9)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۶ از ۵
۱۲ ساکنان اسپارک (شهر امبر 2)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۱۳ النور و پارک
رمان خارجی - آمریکا و کانادا
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۱۴ راه طولانی بود از عشق حرف زدیم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۳ از ۵
۱۵ صورتت را بشور دختر جان
روانشناسی
امتیاز سایت : ۲/۳ از ۵
۱۶ سکوت تلخ
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۱۷ جنایت و مکافات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۱۸ مرگ ایوان ایلیچ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۹ نوا
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۲۰ گریز دلپذیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲۱ انتخاب 3 (شاه‌دخت)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۲۲ 100 نفر (مجموعه 100 نفر 1)
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲۳ در جستجوی آلاسکا
رمان خارجی - بریتانیا
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۲۴ عقاید یک دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۵ خودت را به فنا نده
روانشناسی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۶ شب ایرانی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۷ افسانه‌های مردم کره
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۵ از ۵
۲۸ هیچ‌کس زنده نمی‌ماند (تالار وحشت)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۲۹ سکوت سرد
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۳۰ پایان انتظار
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۳۱ دختر شاه پریان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۳۲ حرمت
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۳۳ چشم انتظار
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۸ از ۵
۳۴ کوچه باغ یادها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۳۵ نایت ساید 4 (جادوگری در شهر)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۶ کمدی سیاه
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۳۷ ما دروغ‌گو بودیم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۳۸ گناهکار 2 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۳۹ زندانی خیابان دوم (نمایشنامه)
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۰ سفر به انتهای شب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۱ بی شیر و شکر (نمایش‌‌‌نامه)
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۴۲ تکیه بر باد
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۱ از ۵
۴۳ فردا شکل امروز نیست
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۴۴ سهم من از زندگی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۴۵ به من بگو لیلی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۶ بار دیگر با تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۴۷ همیشه در قلب منی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۴۸ بوف کور
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۹ اگنس
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۵۰ همسایه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست