رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ پیشگویی سپیده‌دم (دشت پارسوا 2)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۶ از ۵
۲ من پیش از تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴ انتخاب 2 (برگزیده)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۲ از ۵
۵ قلعه حیوانات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۶ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۷ طلسم بین (آخرین شاگرد 2)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۸ جنگ پیرمرد
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۹ مردی به نام اوه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۰ هنوز هم من
رمان خارجی - بریتانیا
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۱۱ صورتت را بشور دختر جان
روانشناسی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۱۲ شبانه‌ها (5 داستان موسیقی و شب)
۱۳ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۴ ملت عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۵ نفرین دفراش (دشت پارسوا 3)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۱۶ زمستان مومی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۱۷ شركت خلاقیت (خاطرات بنيانگذار پيكسار)
۱۸ شاه ماهی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۱۹ ناتور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۰ 100 نفر 1 (3 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۱ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۲ بوف کور
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۳ هری پاتر و سنگ جادو
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۴ هری پاتر و محفل ققنوس 2
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۵ هری پاتر و جام آتش 2
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۶ قلعه حیوانات ( مزرعه حیوانات)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۷ شوالیه‌های بدنام
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲۸ چه کسی از ویرجینیا وولف می‌ترسد
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۹ کشتی ساکورا
رمان خارجی - شرق دور
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۳۰ کفش‌باز (خاطرات بنیان‌گذار نایکی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۳۱ دختر کرد
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۴ از ۵
۳۲ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۳۳ هری پاتر و محفل ققنوس 3
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۴ هری پاتر و زندانی آزکابان
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۵ هری پاتر و محفل ققنوس 1
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۶ هری پاتر و جام آتش 1
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۷ شب‌های روشن
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۸ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۹ پیامبر و دیوانه (پالتویی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۰ سمفونی مردگان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۱ بازگشت نیمه شب (خاطرات خون آشام 7)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۲ انتخاب 1
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۴۳ دوست نابغه من
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۴۴ ریگ روان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۵ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۶ آشیانی بر باد و مه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۴۷ هری پاتر و حفره اسرارآمیز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۸ دلتنگی‌های نقاش خیابان 48 (9 داستان)
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۹ دنیای قشنگ نو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۰ عادت می‌کنیم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست