رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۳۹
۱ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۲ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳ وداع با اسلحه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴ کشتی پهلوگرفته
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۵ سکوت تلخ
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۶ عصاکش ترمسی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۷ شب‌چراغ 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۸ گل‌های شب‌بو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۹ مرشد و مارگریتا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۰ قصر آبی
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۱۱ در جستجوی آلاسکا
رمان خارجی - بریتانیا
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۱۲ اتللو
نمایش‌نامه و فیلم‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۱۳ آنی شرلی در ویندی پاپلرز (جلد 4)
۱۴ عطش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۱۵ بی تو هرگز
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۱۶ جنایت و مکافات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۱۷ سهم من از زندگی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۱۸ سلام و خداحافظ
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۱/۸ از ۵
۱۹ شکسپیر و شرکا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۰ زوزه گرگ (مجموعه آلفا و امگا 1) کتاب اول
۲۱ دشت مشوش
مجموعه داستان داخلی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۲ سیزده دلیل برای این‌که...
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۲۳ 11 دقیقه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۴ تراژدی در 3 پرده
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۲۵ سرزمین گوجه‌های سبز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۶ نورثنگر ابی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۲۷ دهکده پرملال
مجموعه داستان داخلی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۲۸ بی‌قرار
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲۹ دختر شاه پریان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۳۰ جادوگر (6 گانه اسرار نیکولاس فلامل جاودان 2)
۳۱ سگ
رمان خارجی - فرانسه
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۲ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۳ خانه سیاه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۴ قلعه حیوانات ( مزرعه حیوانات)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۵ نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
۳۶ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۳۷ دیدن دختر صددرصد دلخواه در صبح زیبای ماه آوریل
۳۸ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۹ میرا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۳۹
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۳۹

کاربران لیست