رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ سقوط
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲ آنتراکت در کافه چرا
فلسفه
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۳ سرگذشت ندیمه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۴ کسی پشت سرم آب نریخت 2
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۵ خانه پله‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۶ بازگشت ارواح سایه (خاطرات خون ‌آشام 6)
۷ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۸ قلعه اوترانتو (1 روایت گوتیک)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۹ هوادار مرموز (خیابان ترس 2)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۰ نوا
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۱۱ 6 اثر
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۱/۸ از ۵
۱۲ زندگی عشق و دیگر هیچ
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۱۳ اوراکل 2 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۵ از ۵
۱۴ با من بمان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۱۵ بر باد رفته 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۶ دوباره با تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۱۷ رعنا
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۶ از ۵
۱۸ دیوان سومنات (مجموعه داستان‌های کوتاه)
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۱۹ عطش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۲۰ سینوهه پزشک مخصوص فرعون 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۱ جین ایر
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۲ زنان کوچک
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۳ شازده احتجاب
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲۴ ماهی بزرگ (رمانی در ابعاد اسطوره‌ای)
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۲۵ خاطرات 1 بی‌عرضه (دفترچه قرمز)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۶ سینوهه پزشک مخصوص فرعون 2 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۷ نوشابه با سیانور
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۸ زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آید
۲۹ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۰ هرم سرخ (خاطرات خاندان کین 1)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۱ خاطرات 1 بچه چلمن 8
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۲ خاطرات 1 بچه چلمن 9 (بدشانسی از نوع خفن)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۳۳ در انتظار گودو
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۴ سبز پری
مجموعه داستان داخلی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۳۵ ترس مرد فرزانه (کتاب دوم) سه‌گانه کوئوت شاه‌کش
۳۶ تنها در بهشت
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۳۷ فرکانس (قدرت ارتعاش شخصی)
فلسفه
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۸ فلسفه زندگی زناشویی
فلسفه
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۳۹ ربکا
رمان خارجی - بریتانیا
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۰ قصه‌های بلوچی
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۴۱ مینای عشق
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۲ از ۵
۴۲ ماه نو (ادامه رمان شفق)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۳ فراتر از معرکه 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۴۴ قصه‌های سرزمین اشباح 4
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۵ نه تر و نه خشک
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۴۶ چشم گولم (بارتیمیوس) جلد 2
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۴۷ عاشقی که جنون را تجربه کرد
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۴۸ قرار نبود
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۴۹ تکرار
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۱/۹ از ۵
۵۰ این تابستان فراموشت کردم (دی وی دی نمایش‌نامه)
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست