رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ دوست نابغه من
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳ بادبادک‌باز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴ سال بلوا
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۵ کسی پشت سرم آب نریخت 2
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۶ از ۵
۶ بازگشت ارواح سایه (خاطرات خون ‌آشام 6)
۷ عطر رازقی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۸ هری پاتر و محفل ققنوس 2
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۹ 100 سال تنهایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۰ عطش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۱۱ دالان بهشت
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۱۲ آیلار
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۱۳ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۴ با من بمان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۱۵ غبرستان حیوانات خانگی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۶ شاخه نبات
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۱۷ کارما
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۱۸ دختر سوم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۱۹ مزرعه حیوانات (قصه پریان)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۰ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۲۱ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۲ نغمه‌ای از آتش و یخ (بازی تاج و تخت)
۲۳ جاناتان مرغ دریایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۴ من پیش از تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۵ پرده نئی
فیلم‌نامه
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۶ بامداد خمار
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۲۷ مادام بوواری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۸ قصه آشنا
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۲۹ دهل
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۶ از ۵
۳۰ با کفش‌های دیگران راه برو (تا با کفش‌های کسی راه نرفته‌ای درباره‌اش قضاوت نکن)
۳۱ آناکارنینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۲ ماه تلخ
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۳۳ نامه‌هایی به میلنا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۳۴ دلبند
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۳۵ بلندی‌های بادگیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۶ هری پاتر و جام آتش 2
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۷ هدیه‌ای از فرشته مادر
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۳۸ سووشون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۹ قصر مادرم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۰ غرور و تعصب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴۱ راز فال ورق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴۲ موش‌ها و آدم‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۳ دردانه عشق
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۴۴ کشتن مرغ مینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۴۵ نایت ساید 11 (شوالیه دوران سخت)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۴۶ طلسم بین (آخرین شاگرد 2)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۷ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۸ کمدی سیاه
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۲/۶ از ۵
۴۹ برای خرید که نباید پول داد و مرده‌فروشی
۵۰ سرگذشت گروهان سیاه (کتاب اول)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست