رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ عزت نفس به زبان ساده
۲ مامان و معنی زندگی (داستان‌های روان‌درمانی)
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۳ افسانه سیزیف
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴ گدا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۵ قمارباز (از یادداشت‌های 1 جوان)
۶ شاخه نبات
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۷ دختری که ماه را نوشید
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۸ بارش کلاه‌مکزیکی
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۹ از مزرعه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۱۰ عروس (نمایش‌نامه‌ای در 14 پرده)
نمایش‌نامه و فیلم‌نامه
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۱۱ مردی به نام اوه
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۱۲ مردی به نام اوه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۳ نفرتی که تو می‌کاری
رمان خارجی - آمریکا و کانادا
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۱۴ کوچه دلگشا
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۱۵ رنج‌های ورتر جوان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۷ از ۵
۱۶ پایان انتظار
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۱۷ مجموعه انتخاب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۱۸ چشم گولم (بارتیمیوس) جلد 2
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۱۹ پچپچه‌های پشت خط نبرد
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۰ نام باد 1 (3 گانه کوئت شاه‌کش 1)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۱ انتخاب 1
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۲۲ مه‌جبین
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۲۳ آشیانی بر باد و مه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۲۴ 3 دختر حوا
رمان خارجی - خاور میانه
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲۵ کیمیاگر (6 گانه اسرار نیکولاس فلامل جاودان 1)
۲۶ دخترک کبریت‌فروش و 53 داستان دیگر
۲۷ میراث خانوم بانو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۲۸ بخت طوبی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۲۹ سایه معشوق
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۳۰ شبی که سحر نداشت
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۳۱ سرگذشت ندیمه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۲ کوه جادو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۳ انتهای سادگی 2 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۳۴ اتحادیه ابلهان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۳۵ قلعه حیوانات
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۳۶ میوه خارجی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۳۷ شبدر 6 پر (ارتش 6 گله)
مجموعه داستان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۱ از ۵
۳۸ خودت باش دختر
روانشناسی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۳۹ شکلات تلخ 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۴۰ خالکوب آشویتس
رمان خارجی - بریتانیا
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴۱ تنهایی ارغوان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۴۲ اردوی نفرین شده
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۳ چوبه دار خون‌آشام (آخرین شاگرد 9)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۴۴ دچار باید بود
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۴۵ اوراکل 2 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۰/۷ از ۵
۴۶ 100 سال تنهایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۷ بازی‌های ترس (تالار وحشت)
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۸ انتهای سادگی 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۴۹ منشی مدیر
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۴ از ۵
۵۰ سگ ولگرد
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست