رمان‌های برتر تازه اضافه شده

رمان‌های برتر تازه اضافه شده تعداد : ۱۱
۱ شیفتگی‌ها
ادبيات اسپانيا
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲ زنانی که با گرگ‌ها می‌دوند
۳ شروعی دوباره در پاریس
رمان خارجی - فرانسه
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۴ 1 کیو 84 (3 جلدی) جلد اول
رمان خارجی - شرق دور
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۵ دفترچه یادداشت قرمز
رمان خارجی - فرانسه
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۶ بیرون در
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۷ بوی وانیل
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۰/۴ از ۵
۸ تاریک‌ترین ذهن‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۹ تباهکار 1 (3 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۱۰ شاه جادوگر 1 (جادوگران 2)
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۱۱ صداها و 3 نمایشنامه دیگر
نمایش‌نامه و فیلم‌نامه
امتیاز سایت : ۰ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۱۱
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۱۱

کاربران لیست