• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'حسد' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۲۵ رو بدست آورده.
۲۴ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۰۸ را داده‌ند.
• رمان 'حسد' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
shabniya
shabniya
۱۳۹۴/۴/۱۴

bilijacks
bilijacks
۱۳۹۲/۹/۲۶