• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'تا دیداری دیگر' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۲/۲ رو بدست آورده.
۷۸۴۵ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۸۳ را داده‌ند.
• رمان 'تا دیداری دیگر' در کتاب‌خانه‌ی ۲ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۲ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Helai
Helai
۱۳۹۹/۱۱/۱۷

یاس۶۷
یاس۶۷
۱۳۹۹/۸/۸