• از مجموع ۱ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'آمده بودم با دخترم چای بخورم' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۲/۵ رو بدست آورده.
۹۷ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۲/۹ را داده‌ند.
• رمان 'آمده بودم با دخترم چای بخورم' در کتاب‌خانه‌ی ۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
azadeh.k
azadeh.k
۱۳۹۴/۸/۵