• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'آتش سوران' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۲/۵ رو بدست آورده.

• رمان 'آتش سوران' در کتاب‌خانه‌ی ۲ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۲ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Asiyehh
Asiyehh
۱۳۹۹/۸/۱۸

GhHaniye
GhHaniye
۱۳۹۸/۵/۱۸