۹ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۲۲ را داده‌ند.
• رمان 'آن سوی خیال' در کتاب‌خانه‌ی ۲ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۲ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
هنوز کسی به این رمان امتیاز نداده است.