• از مجموع ۹ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'سکوت تلخ' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۱ رو بدست آورده.
۲ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۲ را داده‌ند.
• رمان 'سکوت تلخ' در کتاب‌خانه‌ی ۷ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۷ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Fafaeii
Fafaeii
۱۴۰۲/۶/۱۷

sarinarahimii
sarinarahimii
۱۴۰۱/۱۲/۲۲

Zahraabkar
Zahraabkar
۱۳۹۸/۷/۱۲

Bahar650
Bahar650
۱۳۹۸/۲/۲۹

Fatemeh123
Fatemeh123
۱۳۹۷/۱۱/۳۰

Fatemehseifi
Fatemehseifi
۱۳۹۷/۱/۱۷

maryaz1378
maryaz1378
۱۳۹۵/۱۲/۳۰

Saraaa
Saraaa
۱۳۹۵/۳/۲۳

sepideh joon
sepideh joon
۱۳۹۴/۵/۱۹