۸ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۵ را داده‌ند.
• رمان 'دشت‌بان' در کتاب‌خانه‌ی ۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
هنوز کسی به این رمان امتیاز نداده است.